Nasze doświadczenie jest Twoim atutem.

CofelyServices Sp. z o.o. specjalizuje się w realizacji usług zarządzania i utrzymania technicznego obiektów o różnym stopniu skomplikowania i nowoczesności.

Wieloletnie doświadczenie zdobyte na terenie Polski w połączeniu z przeszło trzydziestoletnim doświadczeniem
zdobytym w krajach Europy Zachodniej pozwala nam w należyty sposób reagować na różne potrzeby naszych Klientów.W zależności od życzenia Klienta zapewniamy okresowe przeglądy, naprawy, interwencje oraz różne usługi dodatkowe, w tym efektywne zarządzanie zużyciem energii wraz z proponowaniem rozwiązań energooszczędnych wspartych finansowaniem. Proponujemy zawieranie umów z gwarancją efektu zdefiniowanego i mierzonego przy pomocy wskaźników jakości KPI kontrolowanych w różnym czasie aby osiągnąć postawione cele: od krótko, poprzez średnio do długoterminowych. Jako najwyższą formę opieki eksploatacyjnej proponujemy totalną gwarancję zawierającą poza stałym utrzymaniem technicznym także odtwarzanie instalacji na nasz koszt. Dla Klientów oczekujących kompleksowej obsługi nieruchomości oferujemy cały pakiet zintegrowanych usług FM zawierających także usługi utrzymania czystości, ochrony fizycznej, administracji i inne.

Nasi Klienci ufają nam, gdyż widzą w nas innowacyjnego partnera dla całego cyklu życia obiektu przez dostarczanie rozwiązań zorientowanych na bezpieczeństwo, optymalizację kosztów, oszczędność energii oraz trwałość i niezawodność.